به گزارش کرب و بلا، در این تعزیه که در شهر مسکو برگزار شد، هنرمندان به مدت هشتاد دقیقه صحنه هایی از واقعه کربلا را برای تماشاچیان به نمایش گذاشتند.
افراد بسیاری از مناطق مختلف شهر مسکو برای دیدن این نمایشنامه در محل  تئاتر میرخولدا جمع شدند.
صحنه هایی از شبیه‌خوانی قمر حضرت عباس (ع) در این نمایشنامه در قالب شعر و نثر موزون به اجرا درآمد.  
پیش از اجرای نمایش، متن نمایشنامه و توضیحات مربوط به آن به زبان روسی در قالب بروشورهایی بین تماشاچیان توزیع گردید.
اقایان محمد رضایی امیرصفری، عباس صالحی، عباس لنکرانی، محمد بخشی نیا و سید محمدرضا امینی در این نمایشنامه هنرنمایی کردند. 
در کشور روسیه بیش از 16 میلیون مسلمان زندگی می کنند که حدود یازده درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. 
تنها پنج درصد این مسلمانان شیعه هستند و اکثریت با اهل تسنن است.