زواریان درباره هدف از نگارش این مجموعه گفت: خواستم به صورت غیرمستقیم به بچه‌ها آموزش دهم که حیوانات نیز می‌فهمند و شعور دارند؛ در واقع خواستم ادب و معرفتی که حیوانات نسبت به ائمه معصومین دارند را در قالب داستان در کل این مجموعه روایت کنم.

وی ادامه داد: در این اثر که برای گروه سنی (ج) است، ادب ذوالجناح نسبت به امام حسین روایت شده است. در واقع وفا و محبتی که این اسب نسبت به امام داشته است باعث می‌شود که یک واکنش عملی نسبت به لحظه شهادت امام حسین (ع) از خود نشان داده است.

وی افزود: چون برای بچه‌ها موضوع حیوانات جذاب است فکر کردم می‌توان از طریق این موضوع پیام‌هایی را نسبت به وفاداری، مهرورزی و محبت حیوانات نسبت به ائمه به کودکان منتقل کرد، لذا سعی داشته‌ام توصیفات قابل فهمی را برای بچه‌ها در کل این پنج مجموعه به قلم بیاورم.

این نویسنده همچنین خاطرنشان کرد: پنج مجلد این مجموعه داستان حیواناتی است که به نوعی ادب خود را به مقام ائمه معصومین نشان داده‌اند.

زواریان در پایان درباره تکنیک جذاب برای داستان‌نویسی مذهبی برای کودکان گفت: برای بچه‌ها در این مقوله باید ساده نوشت و از تصویرسازی مناسب استفاده کرد زیرا بحث تکنیک خاصی برای داستان‌نویسی مذهبی برای بچه‌ها مدنظر نیست.