در تهران قدیم مراسم عزاداری از طلوع آفتاب آغاز و تا اذان ظهر تمام می شد و این حسینیه نیز به سبک آن دوران برنامه خود را در چنین ساعاتی برگزار می‌کند. گفتنی است برنامه های مختلفی در طول سال در حسینیه سادات اخوی اجرا می شود.

 

تصاویر از علی بیات