پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام (کرب و بلا) پرونده های ویژه ای برای هر شب از ایام محرم تهیه کرده است که شامل روضه و گفتارهای صوتی مختلفی در ارتباط با موضوع هر شب می شوند. 

سردبیر پایگاه کرب و بلا، گفت تا کنون بیش از هشت پرونده با موضوعات مختلف و اطلاعات منحصر به فردی منتشر شده اند که خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه شده اند. 

پرونده ها به ترتیب با موضوع حضرت مسلم (ع)، اصحاب امام حسین (ع)، حضرت رقیه (س)، حضرت حر(ع)، حضرت عبدالله بن حسن (ع)، حضرت قاسم (ع)، حضرت علی اصغر(ع) و حضرت علی اکبر (ع) در بخش پرونده های این پایگاه قرار گرفته اند. 

وی گفت، هر پرونده شامل تعدادی سخنرانی کوتاه و شنیدنی ست که تلاش شده است که هم بعد اطلاع رسانی و هم بعد ذکر مصیبت امام حسین (ع) در انتخاب آنها در نظر گرفته شود.

اربابی فر گفت این پرونده های صوتی با استقبال خوبی، خصوصا از طرف افرادی که به هر دلیلی امکان شرکت در مراسم این ایام را نداشته اند و یا خارج از ایران هستند قرار گرفته است.