سردبیر پایگاه کرب و بلا، گفت این ویژه نامه که با عنوان «مهر در محرم» تهیه شده است بر جنبه مهرورزی در ایام سوگواری شهادت سیدالشهدا علیه السلام تاکید دارد. 

وی گفت همزمانی ماه مهر و ماه محرم از یک سو و توجه به معنای نور و خورشید در کلمه مهر و خود معنای مهرورزی علت انتخاب این نام برای این ویژه نامه بوده است. 
وی اضافه کرد تلاش کرب و بلا بر این بوده است که بر جنبه های مهرورزانه در کنار عزاداری برای سیدالشهدا(ع)، ازجمله مهروزی به ایتام و یا توجه به رعایت حقوق دیگران تاکید شود. 
وی گفت تهیه کنندگان این پرونده سعی کرده اند از مخاطبان خود دعوت کنند با تأسی به سیره سیدالشهدا علیه السلام، مهرورزی به دیگران را بیش از پیش تمرین کنند. 
در همین راستا طی فراخوان های مختلف از مخاطبین دعوت شده است مصادیق مهرورزی در محرم را در قالب عکس، دلنوشته و خاطره با هم به اشتراک گذارند. 

آثار برگزیده در وب سایت و همچنین در شبکه های اجتماعی مربوط به کرب و بلا منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار می گیرند. 
برای دسترسی به این ویژه نامه، اینجا را کلیک کنید.