مسلمانان آمریکا به رسم سال های گذشته در اولین یکشنبه محرم ماه هرسال به همراه شماری از فعالین اجتماعی و طرفدار صلح در شهر نیویورک به عزاداری و راهپیمایی پرداختند.


این مراسم که با هماهنگی مساجد و حسینیه های شهر نیویورک در خیابان پارک محله منهتن برگزار می شود با حضور گسترده عزاداران از شهرهای مختلف آمریکا، مرکز توجه شهروندان آمریکایی و توریست های شهر نیویورک قرار گرفت.


عزاداران در این مراسم ضمن انتقال پیام عدالت خواهی و آزادگی امام حسین (ع) با اهدای شاخه های گل رز و نوشته هایی برگرفته از پیام عاشورا به روشنگری در مورد مکتب شیعه و شخصیت امام سوم شیعیان به شهروندان غیر مسلمان می پردازند.


یکی از شهروندان آمریکایی تماشاگر این تجمع صلح آمیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد،برگزاری چنین مراسم صلح طلبانه ای از سوی مسلمانان در مخالفت با افراطی گری برخی از افراد که با نام اسلام به قتل و عام مردم بیگناه مشغولند، گامی ارزشمند و لازم به تقدیر است.


شیعیان آمریکا در اولین یکشنبه محرم هر سال که به نام «روز حسین» نام گذاری شده است ، به رسم سنت بیست و نه ساله در شهر نیویورک با حضور در خیابان های اصلی این شهر ضمن عزاداری، به تبلیغ پیام عدالت خواهی عاشورا و امام حسین (ع) می پردازند.

 

81804612-70241707.jpg