به گزارش کرب و بلا حسینجانی به فارس گفت، یکی از اهداف امام حسین (ع) برداشتن بند استثمار از گردن انسان بود، تحریفاتی که این روزها در حوزه قیام عاشورا و کربلا می‌بینیم این نکته را معکوس به ما نشان داده است، باید مراقب باشیم تا در این ایام گرفتار اشتباه و تحریف نشویم.

وی هشدار داد: باید نسبت به سخنانی که امام حسین(ع) در قیام خود بیان کرد دقت کنیم تا از تحریف‌ها دور بمانیم.

این نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام گفت اشتباهاتی در طول تاریخ نسبت به هدف اصلی امام از قیام عاشورا صورت گرفته است و تحلیل های غلطی نیز ارائه شده است. 

وی با تأکید بر اینکه باید در انتخاب الفاظمان در تعریف از امام حسین (ع) و هدف او از قیام عاشورا دقت کنیم، یادآور شد:‌ واژگان صحیحی را باید در این زمینه به کار ببریم تا هدف ایشان روشن شود نه اینکه امام را در تاریکی‌های مطلق فرو ببریم و تنها گریه کنیم بنابراین عزاداری‌های ما صحیح باشد و از واژگان نامناسب استفاده نکنیم.

حسینجانی گفت: جاهلیت را از جامعه خود بزداییم. درس آزادی مهمترین درس عاشوراست و این را امام حسین (ع) به خوبی نمایش داد و حتی بسیاری از خارجی‌ها نیز بدان اذعان کرده‌اند پس چرا ما راه خود را گم کنیم؟