به گزارش کرب و بلا حیدریان در گفتگو با روابط عمومی وامور بین الملل بنیاد رودکی، درباره حضورش در ایران پس از 18 سال گفت: آرزوی هر هنرمندی است که در کشور و خانه خودش به روی صحنه برود. یک ایرانی همیشه ایرانی است و این حس ایرانی هیچ وقت از بین نمی رود و فرهنگی است که در وجود همه ی ما نهادینه شده است و با هیچ چیز نمی توان آن را عوض کرد.

وی ادامه داد: زمانی که استاد رهبری با من تماس گرفتند و از من خواستند که اپرای عاشورا را رهبری کنم با کمال میل پذیرفتم زیرا این اثر کاری است که به فرهنگ ما مربوط می شود. عاشورا یک فرهنگ 1400 ساله است، فرهنگی که در وجود ما ایرانی ها نهادینه شده است و این فرهنگ متاسفانه از کشور ما خارج نشده است. 

حیدریان عنوان کرد: با اجرای 9 بتهوون استاد رهبری، جریان و داستانی 400 ساله که در آلمان اتفاق افتاده است را به ایرانی ها نشان می دهد، چرا ما این کار نکنیم؟ و جریان 1400 ساله ی خودمان را که مربوط به ایرانی ها می شود را با موسیقی تبلیغ نکنیم؟ وقتی فیلم این اثر در شبکه های اجتماعی پخش شود و یک اروپایی آن فیلم را ببیند با واقعه ی عاشورا آشنا خواهد شد.

وی در ادامه افزود: واقعه ی عاشورا مهم ترین اتفاق فرهنگی، مذهبی و ملی ما است که ما می توانیم از طریق هنر آن را به کشورهای دیگر نشان دهیم. وقتی یک اثر هنری اجرا شود آن اثر ابدی می شود، اپرای عاشورا وقتی اجرا شود ابدی می شود به همین خاطر راهی می شود تا موسیقی ملی ما هم در خارج از کشور اجرا شود. چرا نه؟ چرا اپرای عاشورا در اروپا اجرا نشود. وقتی قطعه «فلوت سحرآمیز» در ایران اجرا می شود مخاطب با اتفاقی که 300 سال پیش در اروپا رخ داده است آشنا می شوند ما با اجرای اپرای عاشورا می توانیم مخاطب را با واقعه ی عاشورا و فرهنگ عزاداری ایرانی آشنا کنیم. 90 درصد اروپایی ها با واقعه ی عاشورا آشنا نیستند که با این اثر، جرقه ی آشنایی در ذهنشان زده می شود.