Camera.jpg

 

محرم نزدیک است و شیفتگان حسینی در حال آماده شدن برای استقبال از این ماه عزیز هستند.
تجمعات مذهبی در قالب دسته های عزاداری در این ماه به اوج خود می رسد و برای عکاسان و هنروران فضایی فراهم می شود که در میان این سوگواری ها لحظات نابی را ثبت کنند تا این میراث معنوی در یاد و خاطره ها باقی بماند و افراد بتوانند از دریچه دوربین نیز این مراسم معنوی را مشاهده کنند.

در این زمینه از شما یاری می جوییم و می خواهیم بدانیم اگر دوربین عکاسی در این ماه در اختیار شما قرار گیرد، سراغ چه موضوعاتی می روید و از کدام ابعاد این عزاداری ها و مراسم عکس می گیرید؟

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم...