امام صادق (ع) فرمودند:

زیارت امام حسین (ع) بر هر کس که به امامت حسین (ع) از سوی خداوند عزوجل اقرار دارد٬ واجب است. (ارشاد ج2 ص133)

 

794383-_MG_5961-copy.jpg