مسئول بخش آموزش بانوان در این باره اظهار داشت : این دوره به مثابه نقطه عطفی جهت ایجاد تغییرات مطلوب در زندگی و استفاده خدا‌پسندانه از برکات این ماه با فضلیت می‌باشد.

(خلود ابراهیم البیاتی) برنامه‌های آموزشی این دوره را تحت عناوین احکام روزه ، مدیریت زمان در ماه مبارک رمضان و برنامه ریزی ویژه ماه مبارک برشمرد.

(نورالهدی السعدی) مربی دوره نیز در این باره اظهار داشت : با توجه به اینکه یکی از اهداف ماه مبارک رمضان برنامه ریزی مناسب جهت بهره‌مندی از برکات این ماه پرفضیلت می‌باشد ، کلیه مشارکت کنندگان در این دوره ، با چگونگی این برنامه ریزی و اجرای آن آشنا شدند.

وی افزود : علاوه بر موارد فوق ، مشارکت کنندگان اصول کلی برنامه ریزی صحیح در تغذیه و رعایت هرم غذایی در ایام ماه مبارک رمضان، احکام روزه و مسائل شرعی روزه داران مانند استهلال ، قضا و کفاره روزه را فراگرفتند.

در پایان به تمامی مشارکت کنندگان گواهی شرکت در این دوره اهدا شد.