آرش آصفی در فیلم رستاخیز نقش بکیر بن حررا بازی می کند. در این فیلم اتفاقات حول محور این شخصیت جلو می رود.