یکی از وقایعی که احمدرضا درویش در فیلم رستاخیز به نمایش گذاشته است، روز عاشورا و صحنه‌های نبرد سپاه امام حسین (ع) با سپاه یزید است.