زایرین ایرانی در همان ساعت ابتدایی حضور در کربلا، گاری‌های سه چرخی را مشاهده می‌کنند که به حمل و نقل زایرین مباردت می‌کنند و عمدتا مسافران آن‌ها از زایرین عراقی است.

البته می‌توان گاهی نیز زایری ایرانی را دید که بر این گاری‌ها سوار شده باشد و در ازای پرداخت چند دینار مسافتی را با این ماشین‌های عاری از هرگونه آلودگی طی کند.

شاید مهمترین علت وجود این گاری‌های سه چرخ به مسئله امنیت باز گردد، به دلیل اینکه در برخی فواصل ایست و بازرسی تا نزدیکترین مکان به حرمین شریفین ماشین حق تردد ندارد و برخی از افراد کهنسال یا کسانی که خسته شده‌اند، نمی‌توانند این مسیر را پیاده طی کنند، ایده استفاده از گاری سه چرخ مطرح و عملیاتی شده باشد.

البته نمی‌توان این مسئله را تنها عامل خواند و در مکان‌هایی خارج از حرمین شریفین که ماشین‌ها تردد می‌کنند نیز برخی از افراد استفاده از گاری را برای سفر چند صد متری خود ترجیح می‌دهند.

دلیل این مسئله هرچه باشد، اما برای برخی از مردم که به این کار روی آورده‌اند، شیرین است و بابت تلاش خود در گرمای این شهر نان حلالی را بر سر سفره خانواده می‌آورند و خاطره‌ای شیرین نیز برای زایرین به یادگار می‌گذارند.