سید علاء احمد ضیاء الدین مسئول موزه در این باره اظهار داشت : تار موی مبارک منسوب به پیامبر (ص) ، از هدایای تقدیم شده به آستان در سال 1309 هجری توسط یکی از پادشاهان عثمانی می‌باشد.

 

شایان ذکر است که در موزه آستان قدس حسینی آثار بسیار ارزشمندی از جمله قرآن منسوب به خط امام علی (ع)، تار موی منسوب به پیامبر (ص)، و صندوق مخصوص حضرت فاطمه زهرا (س) موجود می‌باشد.