طوفان شن پدیده‌ای جوی است که در مناطق خشک و مناطق نیمه‌خشک رخ می‌دهد. در این پدیده بادی نیرومند ذرات ماسه را از سطح خشک زمین به هوا بلند می‌کند. این ذرات بسته به اندازه آن‌ها تا مسافت‌های زیادی در هوا حرکت می‌کنند و در آخر به زمین فرومی‌افتند.

 

این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری بازتاب گسترده‌ای داشت با عنوان «تغییر جهت طوفان شن در حرم امام حسین (ع)» منتشر شد٬ که به دلیل کوتاه بودن زمان کلیپ و کامل نبودن آن صحت و سقم این گفته از طریق مشاهده این ویدیو قابل استخراج نیست.