جشنواره سینمایی نهج که توسط شبکه ماهواره‌ای کربلا وابسته به آستان مقدس امام حسین (ع) برپا می‌شود، این شبکه همچنین اعلام کرده که در راستای پشتیبانی از تولیدات سینمایی عراق دبیرخانه این جشنواره در نظر دارد مسابقه سناریونویسی فیلم‌های کوتاه را از تاریخ 2015/5/1 لغایت 2015/6/31 با محوریت و موضوعات مربوط به این جشنواره برپا کند.

 

این جشنواره با اعلام موضوعات «اندیشه و تفکر حسینی»،‌ «حقوق بشر»، «اصلاح»، «درستکاری و امانت‌داری افراد در خدمت به اجتماع»، اعلام کرده سناریوهای برگزیده توسط شبکه ماهواره‌ای کربلا به مرحله‌ اجرا خواهد رسید.

 

شرایط شرکت در مسابقه نیز قرار داشتن سناریو در موضوعات مذکور، و نوشتن سناریو بر اساس فیلمی کوتاه بین 10 تا 30 دقیقه است.

 

شبکه ماهواره‌ای کربلا همچنین اعلام کرده سناریوی برگزیده را از صاحب آن خریداری و کارگردان آن را انتخاب می‌کند و خود را ملزم به انتخاب نویسنده سناریو جهت کارگردانی کار نمی‌داند مگر در صورت موافقت مدیریت شبکه.

 

این شبکه همچنین اعلام کرده مالکیت فیلم تهیه شده متعلق به شبکه ماهواره‌ای کربلا (تهیه‌کننده فیلم) خواهد بود لذا شبکه کربلا این حق را برای خود قائل می‌داند تا فیلم موردنظر را در جشنواره‌ سینمایی نهج و  دیگر جشنواره‌ها به نمایش در آورد و همچنین سناریوهای ارسالی توسط کمیته‌ای متشکل از افراد متخصص و خبره مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا سناریوهای مناسب را بر اساس شرایط انتخاب شود.