حیدرآباد که یکی از شهر‌های هندوستان است هر ساله شاهد صحنه‌هایی این چنین از حضور محبان اهل‌بیت (ع) است. این بار نیز با ورود بیرق حضرت عباس (ع) به این شهر شاهد صحنه‌های زیبایی از این حضور بوده‌ایم.