کاظمین با نام اصلی کاظمیه (به عربی: الکاظمیه) یکی از محله‌های شمالی شهر بغداد در بخش غربی رود دجله است. مسجد و آرامگاه دو امام شیعه در این محله قرار دارد و سبب نامگذاری این منطقه به کاظمیه همین است.

حرم کاظمین، متعلق است به امام هفتم شیعیان موسی کاظم و امام نهم امام محمد تقی معروف به «امام محمد جواد.»

کاظم و جواد را روی هم رفته کاظمَین و نیز جوادَین می‌نامند، به همین دلیل منطقه‌ای هم که در آنجا مدفون اند به کاظمین یا کاظمیه شهرت دارد که بخشی از شمال بغداد است. این دو بزرگوار، به ترتیب پدر و پسر علی‌بن موسی‌الرضا می‌شوند.

فاصله کاظمین تا کربلا حدوداً 85 کیلومتر است که 75 درصد جمعیت آن عرب، 15 درصد کرد، 10 درصد سایرقومیت‌ها هستند.