همان هنگام که زهر کینه قلبتان را شرحه شرحه کرد و همان زمانه که قلم و دوات خواستید و درست همان لحظه‌هایی که اجر رسالت را معرفی می‌کردید عده‌ای درحال تهیه و تدارک زهری بودند تا بعد از شما  کار اسلام را یک‌سره کنند.

 

با همان قلم و دواتی که به شما داده نشد نقشه‌ی شوم سقیفه روی کاغذ بغض و حسد کشیده شد. با همان قلم نشانی دقیق کوچه‌های بنی‌هاشم رسم شد. با همان مرکب مختصات خانه‌ی علی –علیه‌السلام- مشخص گردید. با آن قلمِ نیاورده‌شده مسیر حرکت کاروان حسین (ع) از کربلا تا شام کاملاً پیش‌بینی شد.

 

بعد از شما همه آماده‌ی پرداخت مزد رسالت بودند آن‌هم به‌طور تمام و کمال.

 

عده‌‌‌‌‌‌‌ای برای صاف‌کردن حسابشان با شما و پرداخت اجرتان هیزم‌شکن شدند، گروهی آهنگری پیشه کردند و گروهی طناب می‌بافتند.

 

همان لحظه‌هایی که علی (ع) را به صبر خواندید و فاطمه (س) را اولین ملحق‌شونده به خودتان معرفی کردید، درست همان لحظه دستان مردانگی بسته شد، خار در چشم حقیقت و استخوان در گلوی عدالت فرو رفت، سیلی به صورت صداقت خورد و جگر صبر هم بعد از شما با آن‌همه مصیبت پاره پاره گردید.

 

همان لحظه‌های بعد از شما سر ایثار و عزت بالای نی رفت، حیا و عفت به اسارت گرفته شد و یکی پس از دیگری زهر دشمنی انسانیت را از بین ‌برد.

 

هنگامه‌ی رفتنتان اسلام هم مرد و امتتان چه خوب اجر رسالت را پرداختند و می‌پردازند.

 

لعنت خدا برآنان که از همان اول اساس ظلم و ستم را در زمین دشمنی بنا کردند.

 

اللهم‌العن‌اول‌ظالمٍ‌ظلم‌حق‌محمدٍ‌وآل‌محمدوآخرتابعٍ‌له‌علی‌ذلک[1]