رسول رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، اهل بیت خود را در میان امت خود نهاد و از آنان چیزی جز مودت آن‌ گرامیان  را نخواست[1]؛ آنان حجج الهی بودند که اقامه شدند و امت پیامبر در مورد شان مورد آزمون قرار گرفتند.

 

 آزمون اول پس از وفات رحمت عالمیان (ص) محقق شد:

 

جانشینی امیرالمومنین را روا ندیدند و دست‌هایش را بستند و او در اوج غربت، تنها و مظلوم باقی ماند اما در کنار این جریان کسی هست که حجت را بر همگان تمام می‌کند چرا که شباهتش با رسول خدا (ص) انکار ناشدنی است[2] او صدیقه طاهره (ص) است که شب‌ها همراه با امیرالمومنین (ع) به در خانه مهاجر و انصار رهسپار می‌شد تا به آنها غدیر و حق جانشینی علی ابن ابی طالب را یاد آور شود.

 

اما کسی پاسخ نمی دهد و مولای ما  اول مظلوم عالم می‌شوند.[3]

 

اما باز فرصتی دوباره به انسان ها داده شده و آزمون دوم در کربلا هویدا می‌شود؛ آن زمان که فریاد «اَما مِن مُغیثٍ یُغیثُنا» ی حجت الهی در عالم،  همگان را به نصرت فرامی‌خواند.[4] واینجا باز هم حجتی اقامه می ‌شود و آن زمانی است که حجه الله محاسن شریف خود را بر دست گرفته و دست دیگر به سوی آسمان اَشبَهُ الناس بِرسول الله - علی‌اکبر -  را راهی میدان می‌کنند.[5]

 

و باز کسی پاسخ نمی دهد و مولای ما اول غریب عالم می‌شود.

 

وباز فرصتی دیگر برای ما فراهم می شود و آزمون سوم در دوران غیبتِ آخرین حجت الهی در حال رخ دادن است. دورانی که مردمان عادت کرده‌اند به ندیدنش و بی او زندگی کردن؛ اویی که شبیه ترین است ظاهرا و باطنا به پیامبر خاتم (ص).[6]

 

و باز کسی پاسخ نمی دهد و مولای ما آواره، رانده شده، غریب، یکه،  تنها و دور از خانواده می‌شود -جان‌ها به فدایش-[7]

 

ما در کجای این آزمون ایستاده‌ایم؟