در کتاب تنزیه الانبیاء آمده: اگر بپرسند که چرا سیدالشهدا علیه‌السلام با خانواده خود از مکه به‌سوی کوفه حرکت نمودند؟ در حالی که دشمنان و والی یزید در کوفه منتظر ایشان بودند  و آن جناب رفتار کوفیان با پدر و برادرشان را دیده بودند و ابن عباس هم در هنگام خروج از مکه به این جریان اشاره می‌کند و به ایشان هشدار می‌دهد! از این گذشته وقتی خبر شهادت مسلم بن عقیل به ایشان رسید چرا باز نگشتند و همچنان به مسیر خود ادامه دادند؟ و امان  نامه ابن زیاد را نپذیرفتند و با آن تعداد کم تن به جنگ دادند و مانند برادرشان که با معاویه صلح کردند حاضر به بیعت با یزید نشدند؟ پس رفتاراین دو برادر چگونه با هم قابل جمع است؟

 

در پاسخ می‌گوییم: امام (ع) هرگاه گمان کند که  مطابق امر امامت ، می تواند به حق خود برسد بر او واجب است قیام کند هرچند که با مشقت همراه باشد. و اباعبدالله (ع) عازم کوفه نشدند مگر بعد از رسیدن دعوت‌نامه ها , نامه ها و پیمان نامه های کوفیان بدون آنکه از آنها بیعت خواسته باشند. نامه های بسیاری از سوی اعیان و اشراف و بزرگان کوفه در زمان معاویه به دست آن حضرت می رسید ایشان به جهت صلح امام حسن با معاویه آن دعوت نامه ها را بنا بر آنجه بر گردنشان بود بر می گرداند. اما نامه هایی نیز بعد از شهادت امام حسن و در زمان یزید به امام حسین (ع) رسید و چون وعده برادرشان با معاویه سپری شده بود بنابراین حضرت به کوفیان وعده دیدار دادند و آنان باز در پاسخ میل خود به دیدار حضرت را ابراز کردند.

 

از سوی دیگر حضرت از ضعف والی کوفه و تسلط صاحبان دعوت‌نامه ها که از اشراف و بزرگان آن شهر بودند اطلاع داشتند لذا تصمیم به رفتن گرفتند و گمان نمی کردند که آنها حیله کرده باشند و اینگونه ورق برگردد. چنان که وقتی مسلم به شهر کوفه رسید از اکثر اهل آن شهر بیعت گرفت اما هنگامی که عبیدالله وارد کوفه شد و خبر آمدن جناب مسلم و بیعت با مردم و ساکن شدن ایشان در منزل هالی بن عروه را شنید خواست مسلم را در همان منزل هانی به قتل برساند اما به جهت فرمایش پیامبر اکرم که فرمودند به حیله کسی را نکشید از کشتن وی در خانه هانی امتناع کرد.

 

جناب مسلم در منزل هانی بود تا زمانی که ابن زیاد هانی را دستگیر نمود. سپس وی با جماعتی از اهل کوفه قصر ابن زیاد را محاصره کردو او به حدی ترسیدکه از افراد خود خواست تا مردم را برانند و از یاری مسلم بترسانند.

 

لذا اکثر آنان ازاطراف جناب مسلم پراکنده شدندو جز چند نفری با ایشان باقی نماندند.

 

قصد ما از بیان این مطالب این است که در ظاهر امر اسباب پیروزی بر دشمنان برای سیدالشهدا (ع) هویدا بود اما کار برعکس شد و منجرشد  به اینکه حضرت با تعداد کم در راه دین حق جنگ کنند.

 

اما جمع میان رفتار آن حضرت و امام مجتبی واضح است . زیرا امام مجتبی برای دفع فتنه و نجات جان شیعیان و خانواده خود صلح کردند و ایشان به اطمینان به دعوت کوفیان و زیادی یاران و همراهان  رهسپار آن دیار شدند و وقتی که کار عکس شد و حیله آنان معلوم گشت حضرت قصد برگشت کردند اما راه را بر ایشان بستند.[1]