«نخستین مرثیه سرایان، اهل بیت آن حضرت بوده‌اند و حتی در همان روز عاشورا هنگام آخرین وداع سالار شهیدان، ابیاتی از آن بزرگوار نقل شده که خطاب به دخترش حضرت سکینه است و از جان‌گدازترین مراثی عاشورا به شمار می‌رود.»1
ابیاتی از مرثیۀ مذکور را مرور می‌کنیم.
لاتحرَقی قَلبی بدَمعک حسرَتآ
مادامَ منّی الرّوحَ فی جثمانی
فَاذا قتلت فَأنت اولی
بالبکا یا خَیرَه النّسوان
سَیطول بَعدی یا سَکینَه فَاعلَمی
منکَ البکاء اذاالحمام دَهان...2
«تا جان در بدن دارم، دلم را از اشک حسرت خویش مسوزان، ای بهترین زنان، هنگامی که من کشته گردم تو برای گریستن بر من سزاوارترینی، به‌زودی بر مصیبت مرگ من گریه‌های طولانی در پیش خواهی داشت.»
و خوارزمی در مقتل الحسین، اولین سروده‌های عاشورایی پس از واقعه را به «عقبه بن عمروالسَّهمی» شاعر سدۀ اول هجری، نسبت می‌دهد.3
محسن الامین نیز پیرو تأیید گفتۀ خوارزمی، ابیاتی از سرودۀ این شاعر را در «اعیان الشیعه» آورده است.
مررت علی قبرالحسین بکربلا
فَفاضَ عَلَیه من دموعی غَزیرها
ولا بَرح الوَفّاد زوّار قَبره
یفوح علیهم مسکها و عَبیرها4
«در کربلا بر مزار حسین-ع - گذر کردم و اشک فراوانی از دیدگانم فروریخت.
آنجا که رایحۀ مشک و عنبر بر شامۀ زائرانش هماره می‌وزد.»
در ادامۀ مرثیه‌های به جا مانده از اهل بیتِ امام حسین-ع - به سروده‌های ام‌کلثوم برمی‌خوریم.
«ام‌کلثوم خواهر حسین-ع - است که به «زینب ثانی» مشهور است، وی دارای مقام و تقوا و سیادت و فضیلت بود و در نظم و نثر بهترین شاگرد علوی است.»5
در این قسمت، ابیاتی از مرثیۀ سوزناک ام‌کلثوم را مرور می‌کنیم:
مدینه جَدَّنا لا تَقَبلینا
فالبحسرات والاحزان جینا
ألا اَخبر رسولَالله عنّا
بأ انّا قد فَجعنا فی أَخینا
وَ أن رجالَنا بالطّفّ صرعی
بال رؤسٍ و قَد ذَبَحوا لبَنینا...6
«ای مدینه، دیگر ما را مپذیر، زیرا ما با دلی سرشار از حسرت و اندوه آمده‌ایم.
به پیامبر خبر بده که ما ماتم زدۀ پدر شده‌ایم و این‌که مردانِ ما در طف (کربلا) بدون سر روی خاک افتاده و پسران ما را سر بریدند.»
از دیگر سروده‌های خاص واقعۀ عاشورا در قالب مرثیه، مرثیه‌ای است مربوط به حضرت زینب -س- هنگام حمل سرها در کوفه که از منظر نوحه سرایی در نهایت درجۀ بلاغت است و از تأثیرگذاری بسیاری بهره مند است.
یا هلالا! لَمّا استتمَّ کمالا
غالَه خَسف فأبدآ غروبآ
ما تَوَّمت یا شفیقَ فؤادی!
کانَ هذا مقَدّرآ مکتوبآ
یا اخی، فاطم الصغیرَهَ کلّم
ها فقد کادَ قلبها اَن یَذوبا
یا اَخی، قَلبکَ الشَفیق عَلَینا
مالَه قَد قَس وَ صارَ صَلیبآ7
«ای ماه نو که به هنگام بلوغ ناگهان خسوف او را ربوده و غروب نموده ای.
ای پاره ی دلم، گمان نمی‌کردم که این سرنوشت ما باشد.
ای برادر! با فاطمۀ خردسال سخن بگو! چرا که نزدیک است دلش آب شود.
ای برادر! دل تو مهربان بود. پس چرا اکنون بر ما این‌چنین سخت شده است!»
(بیت آخر نوعی اظهار تفجّع است، یعنی همان «تجاهل العارف» در فارسی، چرا که حضرت زینب -س- می‌داند که حسین-ع - نامهربان نیست و این‌گونه پرسش نوعی تسکین جراحت دل خویش و تلطیف روح است.)

شاعران مشهور مرثیه سرای عرب پس از واقعه عاشورا

ابوالاسود دولی

«وی از یاران حضرت علی-ع - بود که در جنگ جمل نیز حضور داشت. گفته‌اند که او واضع علم نحو بوده است.
وی در سال 69 هجری قمری در سن 85 سالگی به علت بیماری طاعون، در شهر بصره درگذشت.»8
ابیاتی از این شاعر را پیرامون واقعۀ عاشورا می‌خوانیم:
اقول وَذاکَ من جَزَعٍ و وجدٍ
ازالَ الله ملک بَنی زیاد
وابَعَدهم بما غَدَروآ وَ خانوآ
کَما بَعودَت ثَمود وَ قومَ عاد9
«من در همه حال، با هیجان و بی‌تابی می‌گویم: خداوند ملک فرزندان زیاد را نابود کند، آنان مکر و حیله کردند. خداوند آنان را همانند قوم ثمود و عاد براند.»

کمیت بن زید اسدی

ابومستهل کمیت بن زید اسدی، در سال 60 هجری قمری متولد شد و در سال 126 هجری قمری درگذشت.
گفته‌اند که کمیت بهترین شاعرانِ اولین و آخرین است و نخستین کسی است که استدلال و احتجاج در شعر را به شیعه آموخت و همچنین نخستین سرایندۀ هاشمیات است.10
ابیاتی از سروده‌های او را که خطاب به امام محمدباقر-ع - است، می‌خوانیم.
ذَهَبَالّذینَ یَعاشَ فی اَکنافهم
لَم یَبقَ الّا شامت اَو حاسد
وَ بَقی عَلی ظَهرالبَسیطَه واحدٌ
فَهوالمراد وَ أنتَ ذاکَالواحد...11
«آنان که پناه مردم بودند، رفتند و جز شماتت گران و حاسدان کسی نمانده است و بر گسترۀ زمین یکی باقی ماند که مقصود و آرزوی من است و آن تو هستی.»

سید حمیری

ابوهاشم اسماعیل بن محمد، در سال 105 هجری قمری در عمّان به دنیا آمد، ولی در بصره زندگی کرد. از او علاوه بر مراثی بسیار پیرامون واقعۀ عاشورا، سروده‌هایی نیز در فضیلت حضرت علی-علیه السلام- در دست است. سید حمیری در سال 173 یا 178 هجری قمری در بغداد درگذشت و در جنینه دفن شد.
ابیاتی از مرثیه او را در شهادت امام حسین-علیه السلام- می‌خوانیم.
امرر عَلی جَدث الحسین-علیه السلام-
وَ قل لأعظمَه الزَّکیه
یا اعظَما لازَلت من
وَ طفاءَ ساکته روّیه
مالَذّ عیش بعدَ رضّ
ک بالجیاد الأعوجیّه
فأذا مَرَرَّت بقَبره
فأطل به وَقَفَالمطیّه
و اَبک المطهّرَ للمطهَّر
وَ المطهّرَ الزَّکیه12
«بر قبر حسین-ع- بگذر و به استخوان‌های پاک او بگو:
ای استخوان‌هایی که هنوز تازه و شادابید،
بعد از این‌که اسب‌های اصیل شما را از هم پاشیدند و له کردند، زندگی لذت ندارد،
هرگاه بر قبر او بگذری، در آنجا مرکب خود را برای مدتی نگه‌دار،
و بر قبر پاک و بر پدر و مادر معصوم او گریه کن.»

دعبل خزاعی

بوعلی دعبل بن علی بن رزین از خاندان طاهر ذوالیمینین بود، او در سال 148 هجری قمری، در کوفه متولد شد و در بغداد سکونت گزید و در سال 246 هجری قمری در شهر طیب که بین واسطه و خوزستان قرار دارد، وفات یافت.13
از ناب‌ترین مرثیه‌های دورۀ موردبحث، مرثیه‌های عبل خزاعی است.
سرده‌های او در حدود قرن سوم، ارزشمندتر و فراگیرتر از دیگر سروده‌ها، به ویژه مراثی است، خاصه مرثیه‌ای که درادبیات آن از همه شهدای اهل بیت-ع- با ذکر مدفن آنان یاد می‌کند و فاطمه زهرا -س- را به ندبه فرا می‌خواند، این همان مرثیه‌ای است که وی به امام رضا-ع- تقدیم کرد:
أفاطم، لَوخلت الحسین مجَدّلا
و قَد ماتَ عَطشانآ بشَطَّ فرات
اذآ للَطَمت الخَدَّ فاطم عندَه
و أجرَیتَ دَمَعَالعَین فی الوَجَنات
أفاطم، قومی یا ابَنهَ الخَیر و اندبی
نجومَ سماواتٍ بأرض فَلاه...14
«ای فاطمه، اگر خیال می کردی که حسین-ع- به خاک افتاده و با لب تشنه کنار نهر فرات شهید گشته، بر صورت خویش می‌زدی و اشک بر گونه‌ها جاری می‌ساختی.
ای دختر بهترین مردم، برخیز و برای ستارگان آسمانی که در بیابان پهناور افتاده‌اند، زاری کن.»

شریف رضی

ذوالحسین ابوالحسن محمد بن ابی احمد حسین بن موسی، در سال 359 هجری قمری در بغداد متولد شد. نسب او به امام موسی کاظم-ع - می‌رسد. او در سال 406 هجری قمری درگذشت و در بغداد دفن شد، ولی مدتی بعد جسد او را به کربلا منتقل کردند.15

شریف رضی نیز از جمله شاعران عرب است که مرثیه‌های سوزناکی در واقعۀ عاشورا سروده است:
کانَت مآتم بالعراق تَعدّها
اموی‌ها بالشّام من اَعیادها
یا غَیره الله اَغضبی لنَبیّه
وَ تَزَحزَحی بالبَیض عَن أغمادَها
یا یَومَ عاشوراء کَم لَکَ لَوعَه
تَترَقّص الأحشاء من ایقادَها16
«در عراق سوگ و ماتمی است که اموی‌ها در شام، آن را عید می‌شمرد.
ای غیرت خدا، بر آنچه برای پیامبر (ص) پیش‌آمده است، خشم بگیر و شمشیرها را برای انتقام از غلاف بیرون آور.
ای روز عاشورا، آن‌قدر اندوه در تو جاری است که از سوزش آن تمام احشاء به جنبش درآمده‌اند.»

 

1. ذبیح الله صاحب‌کار، سیری در مرثیۀ عاشورایی، انتشارات مؤسسۀ پژوهش و مطالعات عاشورایی، چاپ اول، مشهد، 1379، ص23.
2. محمدمهدی حائری، معالی السبطین فی احوال الحسن و الحسین-علیه السلام-، انتشارات صبح صادق، قم، 1383، جلد2، ص14.
3. مقتل الحسین خوارزمی، جلد2، ص152.
4. عقبه بن عمروالسّهمی، اعیان الشیعه، تألیف محسن الامین، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، 1374.
5. عمادالدین حسین اصفهانی، زندگی امام حسین-علیه السلام-، چاپ اول، بی نا، تهران، 1366، ص578.
6. میرزامحمدنقی شهپر، ناسخ التواریخ، بی نا، تهران، 1347، ص179.
7. همان کتاب، صص55-54.
8. ذبیح الله صاحب‌کار، همان کتاب، ص4.
9. ابوالاسود دؤلی، ادب الطف، تألیف جواد شبر، مؤسسۀ الاعلی، الطبعه الاولی، بیروت، 1400 ق، ص102.
10. ذبیح الله صاحب‌کار، همان کتاب، ص55.
11. کمیت بن زید اسدی، همان کتاب، صص186-184.
12. سید حمیری، همان کتاب، ص198.
13. ذبیح الله صاحب‌کار، همان کتاب، ص6.
14. دعبل خزاعی، دیوان اشعار، تألیف محمد یوسف نجم، بیروت، 1409 ق. صص42-41.
15. ذبیح الله صاحب‌کار، همان کتاب، ص76.
16. شریف رضی، همان کتاب، جلد2، صص210-209.

منبع:
محدثی خراسانی، زهرا؛ (1388)، شعر آیینی و تأثیر انقلاب اسلامی بر آن، تهران: مجتمع فرهنگی عاشورا