مفاهیم و نمادهای بسیاری در اطراف ما وجود دارند که به تنهایی معنای خاصی ندارند و تنها با دلالت بر شیء دیگری معنا می‌گیرند و یا اینکه نشان دهنده چیز دیگری هستند، که این دلالت می‌تواند عقلی و یا قرار دادی باشد.

برای مثال افتادن چیزی از ارتفاع به سطح زمین را نشانه‌ی وجود جاذبه می‌دانیم، امّا در بعضی موارد دلالت چیزی بر دیگری قراردادی است. مثلا پرچم یک کشور به طور قراردادی نماد آن ملت خواهد شد و تا قبل از این که به این عنوان قرار گیرد، نه این پرچم نشانه‌ی خاصی است و نه عقلاً با دیدن آن متذکّر چیزی می‌شویم. این نمادها و مفاهیم، شعار یا شعیره ی (به معنای پوسته) آنچه به آن دلالت می کنند، هستند.

 

در دین مبین اسلام شعائری وجود دارد که نماد مفاهیم والایی است. این شعائر بسیار مهم اند تاحدی که خدای متعال در قرآن می فرماید:

"وَمَن یُعَظِّم شَعائِرَ الله فإنَّها مِن تَقوَی القُلُوب"

«هرکه شعائر خدا را تعظیم کند این کار نشانه تقوای قلبهاست»[1]

و اینچنین مسلمانان را به تعظیم شعائر فراخوانده.

شایان ذکر است که علی‌رغم امر الهی در احادیث و آیات قرآنی به تعظیم شعائر الهی؛ در بسیاری از موارد مصداقی از آن بیان نشده است. تکلیف ما در این شرایط این است که هر آنچه که نزد عرف شعائر به حساب می آید احترام کنیم؛ چرا که در موارد دیگری نیز در قرآن و احادیث دستوراتی آمده که مقصود از آن ها، عملی مورد نظر مردم بوده که از قبل در اذهان مردم شناخته شده، مقصود از آن معلوم، تشریع جدیدی ندارد و می تواند به مرور زمان دست‌خوش تغییر شود. به طور مثال مکراراً در قرآن آمده که به پدر ومادر خود نیکی کنید و آن را حسنه بر شمرده است. روا نیست که بگوییم اگر کاری امروزه، نیکی به پدر و مادر به حساب می آید، اما از آن نظر که برای مثال در زمان حضور رسول اکرم (ص) نبوده و اصلا وجود خارجی نداشته، حسنه نیست. همچنین غیر قابل پذیرش است که یک احسان به شکل نوین به پدر و مادر را مشمول این آیات ندانیم و آن را بدعت پنداریم.

در حقیقت گونه‌های مختلف نماد دینی و کیفیت‌های جدید آن همگی مصادیقی بر آن عنوان کلی به حساب می آیند

از این دست است نوع نسبت شعائر به مصداق آنها. یعنی اگر امروز امری به یکی از مفاهیم والای دین اشاره داشت و از شعائر به حساب می آمد ولی صرفا یک امر نوین بود، نباید آنرا منع کرده، بدعت بنامیم، چرا که شریعت تنها به واژه‌ای که از قبل موجود بوده اشاره کرده و برای آن شرطی نگذاشته و به زمانی خاص محدود نکرده است. مادامی که این امر به دین و مفاهیمی از آن منسوب باشد و در عین حال در آن خلاف شرعی رخ ندهد، شامل حال شعیره (نشان دین) خواهد شد. به نظر کوتاهی می آید اگر این مثال زیبای قرآنی را که شباهت زیادی به این مسئله دارد را بیان نکنیم. دقیقا این مسأله مثل ایرادی بود که بنی اسرائیل در مورد گوساله‌ای که خداوند دستور ذبح آن را داده بود، می گرفتند. خداوند تنها دستور ذبح یک گوساله را داده بود و مراد همانی بود که عرف از آن برداشت می کرد ولی آنها بی مورد ایراد می‌گرفتند و از جزئیات  می‌پرسیدند. اگر بنی اسرائیل در همان ابتدا گوساله‌ای ذبح می‌نمودند، به دستور الهی عمل کرده بودند. اما با پرسش‌های مکرّر خود، کار را بر خود سخت‌تر نمودند.

نتیجه اینکه هر آنچه به یکی از مفاهیم والای دینی اشاره داشته باشد، در هر فرهنگ و اجتماع و زمانی که عمل شود، نشان و نماد دینی به حساب می آید و تعظیم و احترام آن اگر در شرایطی واجب شرعی نباشد، لااقل امری نیک و مورد رضایت خداوند عزّ و جل است و مایه تقرّب به او خواهد بود. محدودیت قرارداد کردن یک نماد دینی این نیست که لزوما در زمان ائمه بوده یا خیر، بلکه تنها محدودیتی که برای شعائر و قرارداد کردن آنها وجود دارد اینست که فی نفسه خلاف شرعی در آن انجام نشود و در غیر این صورت محترم است. در حقیقت گونه‌های مختلف نماد دینی و کیفیت‌های جدید آن همگی مصادیقی بر آن عنوان کلی به حساب می آیند. مکلّف تنها به انتخاب نوع آن نماد دینی، آن حکم کلی را منطبق بر مصادیقی می‌کند، به چنین کاری تطبیق می‌گویند نه تشریع. یعنی مکلّف حکم جدیدی اختراع نکرده، بلکه آن حکم موجود را بر مصادیقش تطبیق داده است. دقیقا مثل نیکی به والدین که توضیح آن داده شد.

توضیح آخر اینکه با توجه به تعریف بدعت در دین (اخراج ما کان من الدّین عن الدّین و ادخال ما لیس من الدین فی الدین) که یعنی خارج کردن آنچه در دین است از دین و داخل کردن آنچه از دین نیست در دین؛ همانطور که اگر کسی چیزی را که جزو دین نیست به آن اضافه کند، بدعت در دین گذاشته و به همین ترتیب اگر چیزی را که جزو دین است؛ خارج از دین بداند باز مرتکب بدعت در دین شده است.