سوال:

آیا بردن دسته های عزاداری در خیابان ها حکم و سفارش شرعی است یا سنت قدیمی و یا به ترویج آیین حسینی کمک می کند؟

پاسخ:

راه انداختن دسته های عزاداری در خیابان ها موجب ترویج آیین حسینی است، اما در صورتی که دارای مفسده (ضرر جانی، مالی، عرضی) باشد در مساجد و حسینیه ها عزاداری برگزار کنند.


سوال:

 س1: گفتن کلمات مانند «أنا کلب الرقیه» یا من سگ حسینم و... در اشعار مداحی چه حکمی دارد؟

س2: هنگام خواندن مدح مولا امیر المؤمنین علی(ع) کسانی هستند که بلند می گویند (هو یا علی) یا «هو» را تنها می گیند چه حکمی دارد؟

پاسخ:

 استفاده از عبارات مذکور جواز ندارد؛

باید عزاداری و مداحی به طور معمول طبق آنچه از پیشوایان معصوم به ما رسیده و سیره بزرگان مذهب بوده است، بدور از خرافات انجام شود؛ تا موجب وهن و طعن بر مذهب حقّه ی جعفری و پیروان اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام نگردد.


سوال:

اینجانب طلبه هستم که در ایام محرم تقریباً همه ساله برای تبلیغ به افغانستان می روم، امسال هیئت ما در دسته سینه زنی از طبل و آلات بخصوصی (جوانانی که در ایران ساکن بوده و بعد از مدتی به وطن بازگشته اند با خود آورده اند) استفاده می کنند و این امر تا حدودی برای منظم کردن دسته های سینه زنی مؤثر بوده و جوانان بیشتری را مجذوب مجالس عزاداری کرده است.

طلبه ی که در همجواری من در تکیه ی دیگری منبر دارد، نسبت به این امر اعتراض می کند وایشان می گوید (استفاده از طبل جایز نیست بلکه موجب وهن مجلس عزاداری شده و حرام می باشد)؛ بنده فتوای شما را در این مورد ندارم، هرچند فتوای تعدادی دیگر از مراجع که بعضاً صراحت برجواز دارند، را می دانم، حال تکلیف مقلدین حضرتعالی در این مسئله چیست؟

پاسخ:

 در فرض سؤال، استفاده از آلاتی که فعلاً در عزاداری ها مرسوم است اشکالی ندارد، چه در ایران و چه در افغانستان یا جاهای دیگر، چون از قدیم سیره بر این گونه عزاداری ها جاری بوده است؛ منتهی چون جمعیت تماشاگران زن و مرد در این گونه دسته های عزاداری، جمع می شوند، باید مراقب باشید تا سبب بروز مفاسد اجتماعی و زمینه سوء استفاده افراد فرصت طلب فراهم نگردد.


سوال:

 آیا هیئت عزاداری می تواند پول را که در محرم عزاداران به هیئت کمک نموده اند و نذر می باشند را برای کارهای قرآنی هیئت هزینه نمایند و یا به صورت قرض در اختیار کانون قرآن هیئت قرار دهد؟

پاسخ:

 در فرض سؤال اگر نذر برای دهه ی محرم و عزاداران باشد نمی تواند در جای دیگر مصرف کند و یا قرض بدهد؛ باید طبق نذر ناذر عمل شود.


سوال:

 در سالیان اخیر در مرکز یکی از ولایت افغانستان، زنی در ماه محرم اقدام به برگزاری مراسم سخنرانی،‌وعظ و نوحه خوانی و سینه زنی توسط زنان و دختران در حضور مردان کرده است،‌ لطفا بفرمایید که حکم برگزاری مراسم سخنرانی،‌ موعظه،‌ نوحه خوانی و بخصوص سینه زنی زنان در حضور مردان،‌ چیست؟

پاسخ:

 مراسم سینه زنی و نوحه خوانی زنان درحضور مردان نامحرم جائز نیست.


سوال:

 نظر مبارک درمورد شبیه خوانی که امر خلاف شرعی در آن نباشد (مانند روایات دروغین، و استعمال آلات لهو، و پوشیدن مردان لباس زنان و مانند آن) و موجب هتک مقدسات نشود، چیست؟

پاسخ:

 در فرض سؤال اشکال ندارد.


سوال:

 چوب درازی که بر یک سر آن پنجه ای مانند دست نصب می‌شود و آن را با پارچه های رنگارنگ می‌پوشانند و عَلَم حضرت اباالفضل ٷ می‌نامند می‌بوسند، زیارت می‌کنند ودر پای آن گریه می‌کنند و حاجت خود را میخواهند. آیا این کار صحیح است و حکم شرعی آن چیست؟

پاسخ:

 چون همه این کارها را به یاد عَلَم حضرت اباالفضل ٷ انجام می‌دهند اشکالی ندارد.


سوال:

 عزاداری که در برابر مزار امامان معصوم(ع) خود را به خاک میاندازند وخود را به خاک می‌مالند به گونه ای که موجب خراشیده شدن و خون ریزی می‌شود با همان حال وارد حرم می‌شوند، چه حکمی دارند؟

پاسخ:

 رفتاری که موجب وهن مذهب می‌شود جایز نیست. با بدن خون آلود به حرم رفتن و نجس کردن حرم حرام است.


سوال:

 1ـ آیا پا برهنه شدن در روز عاشورا اشکال دارد ؟ 2. آیا گل مالیدن بر سر در روز عاشورا اشکال دارد ؟ 3. آیا در هنگام خواندن زیارت عاشورا ، حتما باید سجده ی آن رو به قبله باشد یا اینکه به هر طرف می توان آنرا بجا آورد؟

پاسخ:

 1ـ پابرهنه شدن در روز عاشورا و ایام عزای سائر معصومین(ع) برای نشان دادن شدت حزن و اندوه اشکال ندارد؛ 2ـ همچنین مالیدن گل برپیشانی اشکال ندارد. 3ـ در سجده زیارت عاشورا، رو به قبله بودن شرط نیست؛ ولی در مورد آداب کامل زیارت عاشورا می توانید به کتابهای مانند مفاتیح الجنان مراجعه کنید؛


سوال:

 اقامه عزا در عاشورا توسط خواهران که مستمعین و روضه خوان زن می باشد چه صورت دارد؟

پاسخ:

 بسیار کار مرغوب است ولی بلند گو را به قدری بگذارند که مردان نامحرم نشنوند.


سوال:

 برخى از ذاکرین در مدایح اهل بیت علیهم السلام تعبیراتى دارند: (مستم ، مستم من ، على پرستم من . باداباد همچون مادرت زهرا از همه خوشگل تری) آیا چنین تعبیراتى صحیح است ؟

پاسخ:

 هرتعبیرى که مشعر بر غلو باشد یا موجب هتک حرمت باشد نباید به کار برند، تعبیرات خوب فراوان است باید از آنها استفاده کرد.